Integritetspolicy på Jumperfabriken

I denna integritetspolicy beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in och på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter. Denna integritetspolicy gäller när du handlar i vår webbshop, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller använder vår webbplats som administreras av Jumperfabriken Sweden AB.

All behandling av personuppgifter inom Jumperfabriken Sweden AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen; GDPR (General Data Protection Regulation).

Denna integritetspolicy gäller omedelbart för nya kunder och Jumpervänner (registrering/ prenumeration av Nyhetsbrev) och från och med den 25 maj 2018 för befintliga kunder och Jumpervänner.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Jumperfabriken Sweden AB, Gamlestadsvägen 2, 41502 Göteborg, Sverige med organisationsnummer 556754-7954 (i följande dokument kallad Jumperfabriken/ vi). Jumperfabriken är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy.

Insamling av personuppgifter

Om du registrerar dig som Jumpervän hos oss eller lämnar personuppgifter i samband med ett köp, så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att lagras i våra system.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera din beställning/ köp och för att ge dig bra service vad gäller marknadsföring, uppföljning, eventuell returhantering och information. Vi kan också behöva behandla dina personuppgifter för att följa lagstadgade eller andra krav, exempelvis bokföringslagens krav på att spara uppgifter.

Vi samlar in och sparar sådan information som du uppger på Jumperfabrikens webbplats eller som du lämnar till oss i våra fysiska butiker.

Specifikation på vilka personuppgifter och till vilket ändamål vi samlar in uppgifter om dig

1.       Beställning/ köp:

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-post och mobiltelefonnummer.
 • Betalningshistorik.
 • Betalningsinformation.
 • Köpinformation ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress.

Ovanstående uppgifter samlas in för att kunna utföra vårt uppdrag/ köpeavtal gentemot dig som kund i form av:

 • Leverans, inklusive avisering eller annan kontakt angående leverans.
 • Identifikation och ålderskontroll
 • Hantering av betalning
 • Hantering av eventuella reklamationsärenden

Uppgifter enligt ovan lagras hos oss till dess att köpet har genomförts, inklusive leverans och betalning och därefter i 24 månader för att kunna hantera eventuella reklamationsärenden.

2.        Kundserviceärenden

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-post och mobiltelefonnummer.
 • Korrespondens
 • Uppgifter om ditt köp

Ovanstående uppgifter samlas in för att på ett tillfredställande sätt för dig som kund, kunna hantera kundserviceärenden, som omfattar:

 • Kommunikation via vår kundtjänst; via telefon, digitala kanaler eller sociala media.
 • Identifiering
 • Utredning av eventuell reklamation eller andra uppkomna klagomål

Dessa uppgifter lagras till dess att ärendet avslutats och därefter i sex (6) månader.

3.       Marknadsföring

 • Namn
 • E-post
 • Telefonnummer

Ovanstående uppgifter har samlats in i enlighet med tillämpliga regler för att fortlöpande förse dig med information, tips och fina erbjudanden i våra butiker och webbshop, och omfattar:

 • Utskick av nyhetsbrev
 • SMS utskick

Dessa uppgifter sparas till dess att registreringen/ prenumerationen avslutas. Detta kan alltid göras manuellt av dig som kund på respektive utskick eller genom att kontakta oss på info@jumperfabriken.se

Vi lämnar aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part, skulle detta ske inhämtar vi ditt samtycke.

4.       Deltagande i tävling och/ eller event

 • Namn
 • Personnummer eller ålder
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-post och mobiltelefonnummer.
 • Uppgifter lämnade vid ett event eller vid deltagande av tävling.

Ovanstående uppgifter samlas in för att på ett tillfredställande sätt för dig som kund, kunna hantera din medverkan vid event eller vid tävling och omfattar:

 • All kommunikation kring event/ tävling
 • Identifikation
 • Val av vinnare och skick av eventuell vinst.

Dessa uppgifter sparas så länge eventet/ tävlingen pågår.

5.       Fullföljande av rättsliga förpliktelser

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-post och mobiltelefonnummer.
 • Betalningshistorik och transaktioner

Ovanstående uppgifter behandlas för att följa bokföringslagstiftningen samt penningtvättslagstiftningen. Behandlingen är nödvändig för att följa tvingande lag, d.v.s. bokföringslagen och Penningtvättslagsstiftningen. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet Dessa uppgifter behandlas i sju (7) år i enlighet med bokföringslagen och penningtvättslagstiftning.

Delning av dina personuppgifter

I de fall det är nödvändigt för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner samt åtar sig att behandla dina personuppgifter enligt föreskrivna regler. Jumperfabriken har personuppgiftsbiträden för:

·         Transporter och lagerhantering ex. logistikföretag och speditörer.

·         Betallösningar såsom kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer.

·         Marknadsföring i form av inhämtande av e-postadresser såsom digitala byråer

·         IT-företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det innebär att företaget själva styr över informationen som lämnats till företaget och inte Jumperfabriken. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med:

·         Statliga myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

·         Företag som ombesörjer allmänna varutransporter såsom logistikföretag och speditörer

·         Företag som erbjuder betallösningar såsom kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer

Då dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Säkerhetsåtgärder kring personuppgifter

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra eller våra IT-leverantörers servrar och åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter.

Vi använder en rad åtgärder för att förhindra obehörig behandling och åtkomst av våra kunders personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är larm, brandväggar och behörighetskontroller.

Dina kortuppgifter skickas direkt till vår betalningsleverantör, uppgifterna sparas inte i våra system.

Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du somliga rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, radering och anonymisering. Vänligen kontakta oss om du vill tillämpa någon eller några av dessa rättigheter.

Vi kan neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera information, såsom regler för bokföring och skattelagstiftning.

Du är givetvis välkommen att när som helst kontakta oss på info@jumperfabriken.se.

[Denna policy gäller fr.o.m. den 25 maj 2018 och är giltig tillsvidare]